Politica de confidentialitate

Protec?ia datelor cu caracter personal este un aspect important, prin urmare PrintUnique.net se aliniaz? folosirii datelor dumneavoastr? în concordan?? cu „Regulamentul general privind protec?ia datelor” (GDPR – Regulamentul UE 2016/679), precum ?i cu orice alt? legisla?ie aplicabil? pe teritoriul României.

Unul dintre principiile de baz? ale acestor reglement?ri este transparen?a, ca urmare acest document serveste scopului de a v? informa despre modul în care folosim datele dumneavoastra personale atunci cand interac?iona?i cu noi prin intermediul acestui site web.

Ne rezerv?m dreptul de a actualiza ?i modifica aceast? pagin? atunci când este necesar pentru a reflecta eventualele modific?ri ale modului în care folosim datele dumneavoastra personale sau orice alte modific?ri legale. Verificarea periodic? a con?inutului acestei pagini cade în sarcina dumneavoastr?.

Ce date colect?m, cum ?i pentru ce

PrintUnique.net folose?te date de contact cu consim??mântul dumneavoastr? implicit atunci cand ini?ia?i o comand? din paginile articolelor site-ului nostru. Datele personale sunt limitate la informatiile introduse de dumneavostra în formularul de comand?, respectiv numeleadresa de email, telefonul ?i adresa de livrare. Datele astfel ob?inute nu sunt colectate sau procesate sub nici o forma, ci sunt doar transmise prin email la adresa ralucaiosub@printunique.net. Aceste date sunt utilizate exclusiv pentru comunicarea cu dumneavoastra pentru a stabili detaliile comenzilor, confirmarea acestora ?i pentru a livra comanda c?tre dumneavostr?.

Deasemeni, datele personale introduse în formularul de contact din pagina Contact nu sunt colectate sau procesate sub nici o forma, doar folosite pentru a v? r?spunde la eventualele întreb?ri/solicit?ri.

Site-ul nostru poate salva temporar informa?ii anonime, impersonale, direct pe device-ul dumneavoastra, folosind cookie-urile in browser-ul de internet utilizat, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colect?m ?i nu prelucr?m în nici un alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protec?ia datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Cat timp p?stram datele dumneavoastr?

Datele dumneavoastra personale colectate prin formularul de comand? si cel de contact r?mân stocate în baza de date a programul de mail instalat pe serverul de hosting al site-ului nostru. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea lor din aceast? baza de date (cititi mai jos, in sectiunea cu drepturile dumneavoastra).

Cui transmitem datele dumneavoastr?

Datele dumneavoastra personale nu sunt trimise/impartite/divulgate cu/catre nici o alta entitate/firma/persoana, decat in cazul eventualelor solicitari venite din partea autoritatilor, si atunci doar dupa ce ne asiguram ca cererea are temei legal.

Drepturile dumneavoastr?

In calitate de client al PrintUnique.net aveti urmatoarele drepturi:
– sa fiti informat asupra datelor dumneavoastra personale ob?inute prin intermediul formularelor de pe site si a modului de folosire a acestora de catre noi.
– sa primiti o copie a datelor dumneavoastra personale stocate în baza de date a programul de mail.
– sa cereti modificarea/revizuirea lor in cazul în care nu sunt corecte.
– sa cereti sa fie sterse din baza de date a programul de mail, fara nici o explicatie sau obligatie din partea dumneavoastr?.

Pentru oricare din aceste actiuni va rugam sa ne contactati prin email la adresa ralucaiosub@printunique.net.

Con?inut înglobat de pe alte site-uri web

Unele pagini din acest site pot include con?inut înglobat de pe alte site-uri (de exemplu, hart? Google, butoane de share sau like, etc.). Con?inutul înglobat de pe alte site-uri se comport? exact la fel ca ?i cum a?i vizualiza o pagin? de pe acel site web. Aceste site-uri pot s? colecteze date despre dumneavoastr?, s? foloseasc? cookie-uri, s? înglobeze urm?rirea suplimentar? a ter?ilor ?i s? v? monitorizeze interac?iunea cu con?inutul înglobat, inclusiv s? v? urm?reasc? interac?iunea cu con?inutul înglobat dac? ave?i un cont ?i sunte?i autentificat în acel site web.

Cu toate c? astfel de con?inut este înglobat de noi doar de pe site-uri care se conformeaz? cu regulamentele privind protec?ia datelor, nu suntem responsabili pentru colectarea datelor de c?tre aceste site-uri sau modificarea politicii lor de confiden?ialitate.

Pute?i consulta politicile de confiden?ialitate Google, respectiv Facebook, folosind urm?toarele link-uri:
https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy

Dac? ave?i nel?muriri sau dori?i informa?ii suplimentare, v? rugam s? ne contacta?i.